Βαρηκοϊα – Kώφωση

Με τον όρο βαρηκοΐα εννοούμε την πτώση της ακοής. Είναι μια κατάσταση που συμβαίνει σε παιδιά και ενήλικες. Υπάρχουν άνθρωποι που γεννιούνται βαρήκοοι και εκείνοι που στη διάρκεια της ζωής τους αντιμετωπίζουν μια επίκτητη βαρηκοϊα  που είτε οδηγεί σε προσωρινή είτε μόνιμη απώλεια ακοής. Διακρίνεται στις εξής κατηγορίες Βαρηκοϊα Αγωγιμότητας Νευροαισθητήρια Βαρηκοϊα  Μεικτού τύπου βαρηκοϊα -Βαρηκοϊα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Βαρηκοϊα – Kώφωση. […]

Διαβάστε περισσότερα… from Βαρηκοϊα – Kώφωση